YhteystiedotYleistä

Nämä yleiset ehdot koskevat Gigantin Yritysmyynti verkkokaupan toimittamia tuotteita, jos muuta ei ole kirjallisesti sovittu asiakkaan ja Gigantti Yritysmyynti verkkokaupan välillä. Tämä B2B verkkokauppa on suunnattu vain yritysasiakkaille, järjestöille ja julkisille tahoille.

Kuluttajakaupassa palvelee Gigantin kuluttajasivut www.gigantti.fi. Gigantti kuluttajasivut noudattavat kuluttajakauppaa koskevia säännöksiä ja lakeja.

Tilaaminen

Tuotteiden tilaaminen tapahtuu internetin kautta. Jotta tilaus on sitova Gigantin kannalta, Gigantin on vahvistettava se kirjallisesti ennen toimitusta. Jos tuote on  poistunut valikoimista tai jos sitä ei jostain muusta Gigantista riippumattomasta syystä voida toimittaa kohtuullisista yrityksistä huolimatta, Gigantti ei ole velvollinen toimittamaan ko. tai vastaavaa tuotetta, vaikka asiakas on sellaisen tilannut.

Toimitus ja rahti

Toimituspäivä on se päivämäärä, jolloin tuote lähtee tukkurin varastosta. Asiakkaalle rahtivapaasti toimitettavien tuotteiden toimituspäivä on se päivämäärä, jolloin asiakas vastaanottaa tuotteen. Jos asiakas jättää noutamatta tai vastaanottamatta tuotteen sovittuna aikana, toimituspäivä määräytyy sen mukaan, milloin tuote on Gigantin nimeämällä tavarantoimittajalla. Riski siirtyy asiakkaalle toimituspäivänä.

Toimitus tapahtuu tukkurin varastosta mikäli muuta ei ole mainittu. Gigantti ja asiakas voivat sopia kuljetuksesta ja kuljetusvakuutuksesta sekä valita sopivan kuljetustavan. Jos Gigantti huolehtii kuljetuksesta, asiakas korvaa kuljetuksesta aiheutuneet kulut jos muuta ei ole sovittu. Toimitus tapahtuu, mikäli muuta ei ole sovittu, Matkahuollon tai Itellan yrityspakettina.

Gigantin yritysmyynnissä teet ostoksia rahtivapaasti, kun tilauksesi arvo on vähintään 1000 euroa (alv 0) tai enemmän. Jos tilaus on arvoltaan vähemmän kuin 1000 euroa (alv 0), rahtikuluja veloitetaan 10 euroa (alv 0).
Pientoimituslisä: perimme alle 100 euron ( alv 0 ) tilauksista lisäksi pientoimituslisän 12 € alv 0 ellei muuta ole sovittu.

Toimituksen viivästyminen

Asiakas voi irtisanoa ostosopimuksen kirjallisesti, jos toimitus on Gigantista johtuvien toimitusvaikeuksien vuoksi myöhässä enemmän kuin 45 päivää.

Hinnat ja maksaminen

Gigantti Business verkkokaupan kotisivuilla esiintyvät hinnat ovat ilman arvonlisäveroa (alv0), jos muuta ei ole mainittu. Rahti- ja postikulut eivät sisälly hintaan, vaan ne veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaan. 

Gigantti Yritysmyynti verkkokauppa pidättää oikeuden muuttaa hintoja ennen toimituspäivää, mutta siitä on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti. Asiakkaalla on silloin oikeus perua ostosopimus kirjallisesti. Pidätämme kuitenkin oikeuden peruuttaa tilaus huolimatta siitä, että kyseessä on tilauksessa tapahtunut virhe, kuten painovirhe, tekniset ongelmat tai massatilaukset.

Gigantin Yritysmyynti verkkokaupassa on mahdollisuus maksaa ostokset myymälästä noudettaessa, ennakkoon tai laskua vastaan.

Yritysasiakkaat voivat avata yritystilin, jolloin ostokset voi tehdä laskua vastaan. Laskutus on mahdollista luottotietojen tarkistuksen ja luottorajan asettamisen jälkeen. Gigantti pidättää oikeuden alentaa luottorajaa tai peruuttaa kokonaan luottosopimuksen. Jos myönnetty luottoraja ylittyy maksamattomien laskujen vuoksi, Gigantti voi estää uusien tilausten tekemisen, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Laskutus tapahtuu toimituspäivänä.

Kutakin tarjoustuotetta voidaan toimittaa 1 kpl/asiakas ellei muuta ole sovittu. Emme toimita tuotteita jälleenmyyjille

Maksun viivästyminen

Jos asiakas ei suorita maksua ajoissa, Gigantilla on oikeus veloittaa viivästyskorko ja tarvittaessa keskeyttää tavarantoimitus tai osa siitä.

Jos maksu viivästyy enemmän kuin 30 päivää maksumuistutuksen jälkeen, Gigantti voi kirjallisesti vaatia maksun suorittamista kokonaan tai osittain. Gigantilla on myös oikeus periä viivästyskorkoa.

Omistusoikeus

Tuotteet pysyvät Gigantti Business verkkokaupan omistuksessa kunnes tuotteet on kokonaan maksettu.

Palautus ja reklamaatio

Asiakkaalla on oikeus palauttaa vain sellaiset tuotteet, jotka ovat Gigantin varastossa. Tuotteilla, joita ei ole Gigantin varastossa tai joihin on tehty muutoksia asiakkaan pyynnöstä, ei ole palautusoikeutta. Tiedustelu palautuskäytännöstä tai reklamaatio tulee tehdä kolmen päivän kuluessa toimituspäivästä. Tiedustelu tehdään myyntipalvelussa, ks. ”Ota yhteyttä”.

Tuote on palautettava Gigantille vahingoittumattomana ja käyttämättömänä alkuperäisessä pakkauksessaan. Palautuksen yhteydessä tarvitaan kopio laskusta ja/tai kuitista maksutositteineen. Palautus ja hyvitys hyväksytään vasta, kun Gigantti on vastaanottanut ja tarkistanut tuotteen ja todennut sen olevan yllämainittujen ehtojen mukaisessa kunnossa. Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia palautuksesta aiheutuvista kustannuksista. Palautettavan tuotteen kuljetusriski kuuluu asiakkaalle. Takaisinmaksun ja/tai hyvityksen yhteydessä  Gigantti pidättää rahtikuluja ja käsittelykuluja yhteensä max. 20 euroon saakka, mikäli tuotteen arvo on yli 500 euroa (alv 0). 

Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa tuote heti vastaanotettuaan todetakseen sen mahdolliset näkyvät viat ja puutteet. Mikäli asiakas löytää virheen, siitä tulee reklamoida 7 päivän kuluessa toimituspäivästä. Jos reklamaatiota ei tehdä, asiakkaan katsotaan hyväksyneen tuotteen siinä kunnossa kuin se oli toimitettaessa.

Ohjelmistotuotteita koskevat erityisehdot

Ohjelmistotuotteita koskevat erityisehdot liitetään toimitukseen tai toimitetaan tuotteen mukana. Jos ehtoja ei ole toimitettu, noudatetaan yleisiä toimitusehtoja.
Asiakkaalla ei ole yksinomaista käyttöoikeutta ohjelmistotuotteisiin jotka toimitetaan erikseen tai jotka sisältyvät tuotteeseen. Asiakas ei saa yleisten sopimusehtojen mukaan muita oikeuksia, kuten omistus- tai tekijänoikeutta ohjelmistotuotteisiin. 

Takuu

Tuotteissa on valmistajan tai tavarantoimittajan myöntämä takuu. Huomioitavaa on että osalla tuotteista on kuluttaja takuusta poikkeava yritystakuu, joka on usein selkeästi lyhyempi. Asiakas ei voi vedota johonkin muuhun Gigantin tuotetakuuseen. Takuuaika ei pitene, jos Gigantti on korjannut virheen tai tuote on vaihdettu uuteen.

Virhevastuu

Gigantti on velvollinen korjaamaan tuotteessa ilmenevät virheet alla olevien ehtojen mukaisesti niin nopeasti kuin olosuhteet vaativat.Gigantti ei ole vastuussa virheestä, joka ei vaikuta tuotteen käyttöön.

Gigantin ei ole vastuussa

a)      virheestä, joka johtuu tuotteen käytöstä muiden tuotteiden tai lisälaitteiden kanssa siten, että se vaikuttaa tuotteen toimintaan;
b)      virheestä, joka johtuu sellaisista asiakkaan laitteeseen tekemistä muutoksista joita ei ole tehty Gigantin ohjeiden mukaan;
c)      virheestä, joka johtuu käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä tai asiakkaan, tämän henkilökunnan tai kolmannen osapuolen aiheuttamasta laiminlyönnistä;
d)      tuotteen normaalista ylläpidosta ja käytöstä, kuten säädöistä ja perushuollosta, normaalista kulumisesta tai tarvittavien lisätarvikkeiden tai  -laitteiden hankinnasta.

Gigantti vastaa vain virheestä josta ilmoitetaan viikon kuluessa toimituspäivästä.

Jos tuote on esim. kokonsa vuoksi vaikea siirtää/toimittaa huoltoon, virheen korjaaminen/huolto tehdään asiakkaan luona. Jos asiakas on ilmoittanut virheestä, ja huolto toteaa ettei tuotteessa ole Gigantin vastuulle kuuluvaa virhettä, asiakas korvaa Gigantille tarkistuksesta aiheutuneet kulut voimassaolevan hinnaston mukaan.

Vastuun rajoitukset

Jos korvausvastuu lankeaa Gigantille edellä esitettyjen ehtojen mukaisesti, eikä virhe johdu asiakkaan huolimattomuudesta, korvaussumma on korkeintaan virheellisen tuotteen ostohinta.

Gigantti vastaa vain suorista vahingoista. Epäsuoria tappioita, kuten ansionmenetykset ja asiakkaan tiedostojen katoamista ei korvata, eikä myöskään sellaisia vahinkoja, joita Gigantti ei ole voinut etukäteen huomioida, välttää tai selvittää.

Varaus

Pidätämme oikeuden peruuttaa tilaukset siitä huolimatta, että kyseessä on painovirhe, tekninen ongelma tai massatilaukset. 
Kuluttaja mainoskampanjoidemme tarjoustuotteita myydään yksi kappale per asiakas. Sama koskee myös tuotteita, joiden yhteydessä on maininta ”Rajoitettu erä”.

Sopimuksen siirto

Gigantti voi ilman asiakkaan hyväksyntää siirtää oikeuden maksun vastaanottoon voimassaolevien yleisten ehtojen mukaisesti.

Yleisiä ehtoja ei muutoin saa siirtää ilman toisen osapuolen suostumusta.

Erimielisyydet

Erimielisyydet koskien näiden ehtojen tulkintaa ja soveltamista ratkaistaan välimiesmenettelyssä Suomen lakien mukaisesti, mikäli osapuolet eivät pääse muuten keskenään sopimukseen.